Home Modtagere af tomme smøreolie emballager Tømningsanvisning

Tømningsanvisning

 

  • Tømningsinstruktioner afhænger af produktets egenskaber og ser forskellige ud for forskellige produkter. For de fleste produkter, er det dog tilstrækkeligt med en generel tømningsmetode:

  • Tønde med påfyldningsstuds: Tønden vendes med bunden i vejret og med påfyldningsstudsen nederst. Tønden hældes lidt (ca. 10 grader), indtil den ikke længere drypper.

billede1-tomning

  • Tønde med låg: Tønden vendes med åbningen nedad og lidt på skrå (ca. 10 grader) til den ikke drypper længere.

  • Ved tønder med påfyldningsstuds, som ikke kan genbruges, kan tønden åbnes langs kanten af påfyldningsstudsen. Tønder, der har indeholdt brændbare væsker, må ikke behandles på denne måde, da gnister kan forekomme.

  • Attesterede genvindingsvirksomheder forlanger, at tønderne tømmes som anvist. Minimumskravet er, at tønder er drypfri, når de er indleveret. Som en rettesnor for dryp siger man mindre end en dråbe i minuttet ved 15 grader C.

  • Tømningsinstruktioner kan findes i Sikkerhedsdatabladet eller direkte på tønden.

  • For alle tømningsinstruktioner gælder det, at enhver tilsvarende metode, der giver samme resultat, kan anvendes. Har du en velfungerende rutine for tømning/rengøring af din tønde, kan du bruge den i fremtiden.

billede2-tomning