Home Emballage opbevaring

Opbevaring af emballager over 25L

 

OPBEVARING AF SMØREOLIE I EMBALLAGER OVER 25 LTR.

-EMBALLAGEN ER EGNET OG MÆRKET (ORIGINAL EMBALLAGER)

 

-EMBALLAGEN ER OVERDÆKKET/BESKYTTET MOD VEJRLIG

-EMBALLAGEN STÅR PÅ TÆT UNDERLAG/DRYPBAKKE, DER KAN RUMME INDHOLDET I DEN STØRSTE EMBALLAGE

-EMBALLAGEN SKAL OPBEVARES PÅ OPLAGSPLADS UDEN GULVAFLØB

-LAGERET SKAL VÆRE AFLÅST UDEN FOR ARBEJDSTIDEN


NB: -reglerne for opbevaring af olieprodukter er underlagt forskrifter udstedt
af den enkelte kommune og Mineralolie Branchen anbefaler altid at kontakte
Teknik og Miljøafdelingen i din kommune for specifikke regler.